L-карнітин – природна речовина, споріднена вітамінами групи В. Є кофактором метаболічних процесів, які забезпечують підтримку активності коензиму А. Знижує основний обмін, уповільнює розпад білкових і вуглеводних молекул. Сприяє проникненню через мембрани мітохондрій і розщеплення довголанцюгових жирних кислот з утворенням ацетил-КоА (необхідний для забезпечення активності піруваткарбоксилази в процесі глюконеогенезу, утворення кетонових тіл, синтезу холіну та його ефірів, окисного фосфорилювання і утворення АТФ).
Мобілізує жир (наявність 3 лабільних метильних груп) з жирових депо. Конкурентно витісняє глюкозу, включає жирнокислотний метаболічний шунт, активність якого не лімітована киснем (на відміну від аеробного гліколізу), в зв’язку з чим препарат ефективний в умовах гострої гіпоксії (в т. ч.мозку) і інших критичних станах.
Надає нейротрофічну дію, гальмує апоптоз, обмежує зону ураження і відновлює структуру нервової тканини. Нормалізує білковий і жировий обмін, підвищений основний обмін при тиреотоксикозі (будучи частковим антагоністом тироксину). Відновлює лужний резерв крові.
Зменшує утворення кетокислот, підвищує стійкість тканин до впливу токсичних продуктів розпаду, активізує анаеробний гліколіз, стимулює і прискорює репаративні процеси.
Підвищує поріг резистентності до фізичного навантаження, зменшує ступінь лактат-ацидозу і відновлює працездатність після тривалих фізичних навантажень. При цьому сприяє економному витрачанню глікогену і збільшення його запасів у печінці і м’язах.
Не впливає на систему згортання крові.
Добова доза – 0.5-1 м